Mere om cølibat

154 total views, 8 views today

Dette er mit andet indlæg om cølibat. Du kan læse det første indlæg her.

Fordele og ulemper ved cølibatet

Jeg har tidligere skrevet om det moderne almindelige cølibat (Det som trender nu), at en pause kan være en healing af personen til fornyet energi med partneren. Det er i hvert fald hvad selvudviklingsterapeuterne vil sige.

Denne pause kan også være en legitim undskyldning for tage en beslutning, om at bryde relationen til sin partner eller ej. Altså at se relationen med nye øjne. Skal jeg, eller skal jeg ikke, gå fra min partner.

Måske har du prøvet det, at benytte en pause til lige få ordnet verdenssituationen eller noget praktisk på hjemmefronten. Derved glemmer du de positive sider af pausen. Måske har du så travlt med det, at du fortabes i hvad cølibatet egentlig handler om for dig. Eller hvor lang tid har du egentlig brug for, før cølibatet har en positiv virkning? Eller hvor mange gange har du brug for at gennemgå en periode med cølibat før du oplever resultater?

Ulemper

Mange siger, at man få lavere stresstærskel ved cølibat. Det tror jeg, handler om manglende mål for cølibatet, usikkerheden ved at stå alene med sig selv, tanker om andre og ikke en selv, eller manglende kanalisering af de seksuelle energier til de steder, hvor der er behov for dem, så du kan udvikles, og som normalt frigives gennem orgasmen til kroppen (heriblandt hjernen).

Det siges også at cølibat giver nedsat immunforsvar. Her kunne jeg godt tænke mig at se nogle empiriske undersøgelser af langtidsvirkningen af cølibat. Menneskekroppen og dens hjerne er bygget til at kunne håndtere miljøforandringer, altså at tilpasse sig nye miljøer, så hvorfor ikke cølibat? Eller handler det nedsatte immunforsvar om, at kroppen ønsker at komme tilbage til det kendte (hvor der er mulighed for forplantning)?

Fordele

De åbenbare fordele ved cølibat er, at du ikke bliver gravid eller får en kønssygdom. Dette ses ofte på amerikanske lister med fordele. Jeg tænker, at folk i Danmark godt kan gennemskue de fordele, uden at man behøver at nævne dem specifikt. Det lyder næsten som, at det kan være svært at finde fordele for cølibat, siden de skal nævnes. Men disse argumenter får mig til at tænke på om amerikanere er mere uvidende end danskere omkring sex, men den diskussion skal nok ikke tages op her.

Men hvis den seksuelle pause, som cølibatet er, virkelig udnyttes til healing og vækst, til at indgå et seksuelt partnerskab igen, så ser jeg det som en fordel.

Der nævnes også andre fordele og ulemper i disse udbredte lister, men dem vil jeg ikke komme ind på her.

Cølibat og det andet køn

Cølibat og det andet køn.

Ja, mænd kan også gå i cølibat og af de samme grunde som kvinder. Der nævnes som regel en enkelt mand, når medierne skriver artikler om cølibat. Der skal jo være ligestilling, ikke?

Jeg tror dog, at det er de færreste, der vil gøre det frivilligt. Måske fordi mange mænd tænker på, at sex er limen mellem mænd og kvinder, og at selve samlejet er kernepunktet, og fordi det er dér, de selv oplever en fysisk nærhed. Men det er en fysisk nærhed de møder (og ikke andet), og er ofte ikke nødvendigvis det, som forventes af kvinden.

Mænd vælger ofte cølibat i dag af religiøse grunde. Men valget tages sjældent af os mennesker fra den vestlige kultur.

Porno

Jeg opfatter primært tidens pornoficering, som en trend for mænd. Hvor modtrenden til dette er det primært kvindelige cølibat, som så går hen og bliver en trend hos primært kvinder. Pornoficeringen af kvindekønnet har jeg også set af især unge kvinder. Dette tror jeg handler om, at tage seksualiteten tilbage fra mændene,. Det er måske et udtryk for en ny slags feminisme, der gå ind på mændenes præmisser i kampen på seksuel ligeværd. Jeg ved det ikke.

Porno er langt hen ad vejen, også et udtryk for mange mænds berøringsangst, med andre følelser end selve deres egen orgasme. Porno kan derfor ses som en let løsning, et hurtigt fix. Det gælder nok også for kvinder, der tænder på porno.

Dårlige seksuelle oplevelser

Nogle terapeuter eller udviklingsfolk anbefaler cølibat til kvinder, der har haft dårlige seksuelle oplevelser. Cølibat kan så opøge éns viljestyrke og øge fokus. Det kan måske være korrekt for nogle, men et valg kan også være bygget på mange andre faktorer, som f.eks. foranlediget af ens ubevidste processer, som hele tiden primært arbejder på, hvad der er godt for dig.

Valg af fravalg af en partner kan være en frygt for at erkende eller arbejde med sine egne mandlige sider, hvis man er en kvinde, og de kvindelige sider, hvis man er en mand. Dårligere oplevelser med sex, opfatter jeg som erfaringer i fortiden, der kan gøres bedre som aktive oplevelser i fremtiden.

Det mener jeg kun kan gøres ved at arbejde med ens eget forhold til relationer. Der tror jeg ikke cølibat vil være en god løsning, da den netop separerer erfaring med læring omkring sin egen og partnerens forhold til det seksuelle. Der har begge parter et ansvar.

Mere om dårlige seksuelle oplevelser

Men hvis modparten ikke tager dette ansvar, bevidst eller ubevidst, så vil dette uden tvivl føre til en dårlig oplevelse, og føre til det udtryk vi kalder fysisk eller psykisk overgreb. En nyere omstridt måde at gøre dette er ved, er at den ene part(næsten altid kvinden) skal give “samtykke til sex”. Dette burde være naturligt for alle, da sex baserer sig på et fælles seksuelt mål. Men i ekstremer som voldtægt, har “samtykke til sex” en yderst vigtig funktion for den person det går ud over og for samfundet, nemlig retten til at være et frit menneske, der ikke er underlagt en misforstået/uvidende/dominerende/forskruet opfattelse af sex. Dette samtykke, som alle andre samtykker, burde altså være naturligt i et møde mellem to mennesker. Om det er implicit eller eksplicit er ikke afgørende.

Som jeg skriver ovenfor, så tror jeg ikke at cølibat er løsningen på en dårlig seksuel oplevelse. Den kan måske lindre sorgprocessen, over at have mistet noget af sin tro på seksualiteten som noget, der bør være positivt. Cølibat kan på den måde forstærke sorgen. Måske kan et møde med den person, der har foretaget et overgreb en bedre healing, under forudsætning at begge er forberedt og bearbejdet nogle af de voldsomme følelser, der er på spil for begge parter. Dette skal naturligvis ske under supervision, så udfaldet bliver befordrende for begge parter. Blot en tanke, som jeg vist også har hørt om, er afprøvet med succes.

Cølibat og unge

Cølibat kan være en usikkerhed overfor/med sin partner. Hvilket især er noget unge oplever.

Her taler jeg ikke om bare fravalg (som mange ældre vælger), men også om manglende erfaring (som ældre også kan opleve) med andre mennesker seksuelt. Det handler både om det fysiske og det psykiske.

Hvordan overkommes denne barriere eller hvordan kan den vælges bevidst, for at det enkelte menneske kan indgå i en sund seksuel relation?

Hvordan initieres processen bevidst eller ubevidst?

Her ser jeg at der fra samfundets side, bliver gjort meget ud af, at oplyse unge om seksualitet. Men det kræver også støtte fra familien og dennes kultur. Deri ligger også et stort forandringsarbejde for mange, lad os sige, traditionelle familier. Hvor ligger støtten til at denne slags familier henne, som nok hovedparten af samfundet består af?

Det er et store spørgsmål, der er værd at tænke over.

Nogle ord om samfundets syn på cølibat

Cølibat og par.

I samfundet har der været meget snak om ensomhed. Det har nogle sociologiske konsekvenser.

Ved at vælge cølibatet, vælger du også at træde ud af det fællesskab, som karakteriserer den kultur du er en del af. Heri ligger en fare for udstødelse. Derfor tror jeg at mange hopper på en cølibat trend, for så står man ikke alene om valget. Det skaber også en slags subkulter, som på en eller anden måde stadig tilhører samfundet i en eller anden grad.

En subkultur vil som regel altid være omgæret med mistro. Der vil opstår spørgsmålet, om den dominerende kultur og dens værdier, kan acceptere subkulturens værdier med fare for en endnu større udstødelse.

Et patriarkalsk samfund handler om at bevare et herre-slaveforhold mellem mand og kvinde. Herved kontrollerer manden kvindens seksualitet, som f.eks. at kvinder altid skal være parat til samleje på mandens præmisser.

Denne kontrol overfor kvinden, ved at kvinden vælger cølibat, bliver brudt og dette skaber både subkulturen og en grobund for det, vi kalder kvindekamp. Denne kamp om rettigheden til at kontrollere sin egen seksualitet, kræver at nok at majoriteten af kvinder i vores samfund støtter op om denne kamp. Heldigvis sker der også en kamp på andre kanter i samfundet, som f.eks. kampen om ligeløn.

Så ved at vælge cølibat set i dette lys, så kan kvinder være med til at forme fremtidens samfund, som også er baseret på værdien ligeværd.

Nypuritanisme

Cølibat kan også være et udtryk for den nypuritanisme, vi ser i tiden i dag.

De billeder af især nøgne kvinder, hvor en seksualisering af kroppen er udtrykt, ses offentligt i stor stil allevegne, fordi folk opfatter nøgenhed som lig med sex.

Men også i debatten om forskellighed og især køn i offentligheden, hvor sexisme, undertrykkelse og krænkelse er i fokus. Især ses manden som en potentiel overgrebsmand eller sexmonster. Eller en blufærdighed eller afstandtagen overfor det andet køn eller den anden gruppe.

Cølibat vil i denne kontekst altså være et udtryk for en valgt frigjorthed, hvor svære følelser sættes i gang især omkring den nøgne krop, pornografi, det seksuelle og egen standpunkt til dette. Altså en afstandtagen af sex med et andet menneske, som personlig politisk statement.

Denne nypuritanske strømning ser jeg som alle folks kamp med at finde fælles fodslag omkring seksualiteten. Vi bliver nu forarget over selv det mindste. Men måske tankevækkende virker det, som at især mænd laver jokes med forargelser over fysiske ting, som f.eks. at i fodgængerfelter i lyskryds er der en rød eller grøn mand (Hvorfor ikke en kvinde). Det virker på mig, som en form for berøringsangst med, eller uvidenhed om egen seksualitet (sex har mænd dog ingen problemer med).

Jeg tænker at nypuritanisme også godt, kan være et udtryk for lavt seksuelt selvværd. Både for mænd og kvinder. Vi tør ikke gå ind i en intim dialog, der kræver at alle skal give sig på nogle fasttømrede forestillinger om seksualitet hos kvinden og manden.

Feminisme

Som jeg forstår det, så handler feminisme om at kræve ligestilling med manden på alle områder, også seksuelt. Jeg har ikke den store viden om feminisme andet end fra medierne.

Sådan som jeg har forsøgt at belyse cølibat i dette indlæg, så tror jeg at det moderne cølibat, som mange kvinder vælger, godt kan kaldes for feminisme. En seksuel frigørelse fra manden og måske en genetablering af en ny fælles definition på en seksualitet, der dækker begge køn eller relationer. Dets sidste håber jeg på.

Andre former for cølibat

Askese handler om afholdenhed på forskellige områder i livet, ikke bare seksuelt. Det er et bevidst valg og det er en praksis med f.eks. bøn og meditation. Målet med askese er at få højere åndelig oplysning. Den praktiseres i stort set alle religioner. Cølibat er blot en måde at leve i askese. Men bemærk, at askesen går et skridt videre end ”bare”, at nå cølibatets mål på personligt plan.

Manglende sexlyst kan også opfattes som en slags cølibat, man som man ikke har valgt. Der kan være mange årsager til dette. Eksempler på dette kan være stress eller depression.

Menstruation kan også være en form for cølibat. Mange mennesker har en berøringsangst, når det kommer til kvindens menstruation. Det gælder både for mænd og kvinder. Her tænker jeg at det er et frivilligt valgt cølibat, hvor målet er at opnå fysisk renselse.

Cigarretter, alkohol og andre stimulanser hæmmer ikke nødvendigvis sexlysten, men hæmmer den fysiske evne til at gennemføre den fysiske seksualakt. Indtagelsen af stimulanser kan også føre til impotens. Om denne form for cølibat kan ses som et frivilligt eller ufrivilligt cølibat kan nok diskuteres.

Det ufrivillige cølibat

Der findes også andre former for cølibat. Her tænker jeg på den slags tilstande, hvor cølibat er en del af livet, og som man ikke lige går og tænker på er cølibat.

Hvis man ikke har en partner/kæreste eller seksuelle relationer, fordi man ganske enkelt ikke har det, men gerne vil have det, så er det et ufrivilligt cølibat. Antallet af personer som bor alene og/eller er singler er stigende i Danmark. Jeg vil tro, at en stor del af dem ikke har en partner/kæreste og dermed lever i cølibat.

Jeg tænker også på aseksualitet. Wikipedia har en interessant artikel om det: ”Her er afholdenheden ikke et bevidst valg, men skyldes oplevelsen af, at ikke være seksuelt tiltrukket af et andet menneske. Sexlysten behøver ikke at være lavere end hos andre mennesker, men den fysiske akt fylder meget lidt eller intet hos personen. Indgår aseksuelle i relationer, sker det som regel af følelsesmæssige grunde, der ikke indeholder seksualitet.”

Impotens ses ofte hos mænd. Jeg ved ikke af, om kvinder kan være impotente (Jeg har i hvert fald ikke hørt om det), men betydningen af impotens er ofte delvis rejsning, manglende rejsning eller mistet rejsning under den seksuelle akt hos mænd. Der findes mange forklaringer og løsninger på dette problem, lige fra psykologiske til fysiske. Men for manden kan der være tale om en slags ufrivilligt cølibat.

Medicin og handicap kan også være et ufrivilligt cølibat.

Den sidste form for ufrivillig cølibat, jeg vil komme ind på, er ensomhed. Her er ingen mulighed for at indgå i en seksuel relation, for ellers var personen ikke ensom. Så ved jeg godt, at nogle vil sige, at man godt kan føle sig ensom i en relation, men det er ikke det samme som at være det. Det kan også skyldes andre faktorer. Ensomhed er ofte forbundet med stor smerte i sjælen. Tabet over ikke, at have en relation i det hele taget, og derfor ikke indgår i en seksuel relation. Jeg tror også, at en manglende seksuel relation er forbundet med stor smerte, da mennesket er et socialt væsen, hvor seksualitet fylder meget.

De sidste ord om cølibat

Jeg er sikker på at disse mange perspektiver på cølibat, kan skabe debat og der findes helt sikkert andre perspektiver, jeg ikke har tænkt på. Jeg kan også tage fejl omkring mine tanker om cølibat og anerkender hvis du har en anden mening eller holdning end mig.

Jeg håber også, at disse to indlæg har givet dig et mere nuanceret syn på begrebet cølibat.

Hvis du har kommentarer til mine faktuelle påstande, andre påstande og meninger, andre perspektiver eller anden feedback, så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Du kan downloade dette indlæg i PDF format på ‘Download’ siden af min blog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *